19.10.2020

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Petre Lakete

Doktorant Petra Laketa braniće doktorsku disertaciju pod nazivom „Nenegativni celobrojni autoregresivni procesi u slučajnoj sredini generisani geometrijskim brojačkim nizovima“ ( naziv disertacije na engleskom jeziku: „Random Environment Nonnegative Integer-Valued Autoregressive Processes Generated by Geometric Counting Series“) u četvrtak 17.10. 2020. od 11:00 u Amfiteatru  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Obaveštenje o odbrani disertacije