13.10.2020

Konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2020/2021. godine

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u prvu godinu doktorskih akademskih studija školske 2020/2021. godine 40 studenta čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 36 samofinansirajućih studenata za studijske programe u broju kako sledi:

Detaljnije u prilogu.

Konkurs PMF-a za upis na DAS 2020/2021.
UNIVERZITET U NIŠU- ZAJEDNIČKI KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUD.PROGRAMA DAS 2020/2021.