04.11.2020

PRELIMINARNE RANG-LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Komisije za upis kandidata, prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2020/21. godini, utvrdile su sledeće rang-liste:

Matematika - Preliminarna rang-lista
Hemija - Preliminarna rang-lista
Fizika -preliminarna rang-lista
Biologija - Preliminarna rang-lista
Računarske nauke- Preliminarna rang-lista