04.11.2020

JEDINSTVENE RANG-LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Komisije za upis kandidata, prijavljenih na konkurs za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2020/21. godini, utvrdile su sledeće rang-liste:

Hemija
Matematika
Fizika
Biologija
Računarske nauke