06.11.2020

Studentsko takmičenje Izazov COVID-19

British Council organizuje takmičenje u okviru programa “Unapređenje uloge nauke u društvu”. 

Više informacija o programu možete pronaći na linku [https://www.britishcouncil.rs/programmes/education/sep/policy-challenge]