18.11.2020

II UPISNI ROK - PRELIMINARNE RANG LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Komisije za upis kandidata, prijavljenih u drugom upisnom roku za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2020/21. godini, utvrdile su sledeće PRELEMINARNE RANG-LISTE:

Matematika
Računarske nauke
Fizika