19.11.2020

II UPISNI ROK - KONAČNE RANG LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

Komisije za upis kandidata, prijavljenih u drugom upisnom roku za upis u prvu godinu master akademskih studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu u školskoj 2020/21. godini, utvrdile su sledeće KONAČNE RANG-LISTE:

Turizam
Geografija
Matematika
Fizika
Ekologija i zaštita prirode