07.02.2021

Obaveštenje za studente OAS Geografija

Zbog trenutne epidemiološke situacije, odlažu se sve predispitne obaveze iz Klimatologije. Gradivo sa kolokvijuma, polagaće se u terminima usmenog dela ispita. Praktikume treba predati 18.1. ili 21.1.2021. godine u periodu od 9 h-13 h, kabinet 409.