28.01.2021

ISPLATNE LISTE za odobrene kredite i stipendije studenata za školsku 2020/21 godinu

Sredstva biće  uplaćena na otvorene TEKUĆE RAČUNE KORISNIKA u UniCredit banci.

Isplata počinje 29.01.2021. godine . Molimo studente koji nisu predali menice da predaju što pre, da bi se mogla izvršiti isplata.

Dokumenta u prilogu.

Isplatna lista kredita školske 2020/21
Isplatna lista stipendija školske 2020/21