03.02.2021

Obaveštenje o odvijanju nastave u prolećnom semestru skolske 2020/21 godine

Obaveštavaju se studenti, nastavnici i saradnici Fakulteta da će se nastava u prolećnom semestru školske 2020/21 godine, odvijati saglasno epidemiološkoj situaciji i to na sledeći način:

  • Predavanja i teorijske vežbe odvijaće se on line preko platforme Microsoft Teams,
  • Labaratorijske vežbe i vežbe koje zahtevaju fizičko prisustvo studenata odvijaće se u prostorijama Fakulteta po utvređenom rasporedu koji će biti objavljen na internet stranicama departmana.

OBAVEŠTENJE