08.03.2021

OBAVEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE ALEKSANDRE KAPEŠIĆ

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Asimptotska reprezentacija rešenja nelinearnih diferencijalnih i diferencnih jednačina sa pravilno promenljivim koeficijenima "  zakazana je za 19.02.2021. u 12 časova.

Mesto odbrane - Amfiteatar  Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Kandidat: Aleksandra Kapešić, master matematičar