08.03.2021

OBAVEŠTENJE O ODBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE VIŠNJA MADIĆ

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "PROCENA BIOLOŠKE AKTIVNOSTI BILJNE MEŠAVINE KOJA SE PRIMENJUJE U ETNOFARMAKOLOŠKOM TRETMANU DIJABETESA "  zakazana je za 03.03.2021. u 12 časova.

Mesto odbrane - Svečana sala   Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Kandidat: Višnja Madić, master iz oblasti biologije

Obaveštenje