13.07.2021

Za buduće studente - drugi upisni rok na OAS školske 2021/2022. godine

Poštovani budući studenti,

na sednici Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu održanoj 7.7.2021. god. doneta je Odluka o raspisivanju 2. konkursnog roka za upis na sve studijske programe osnovnih akademskih studija Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu a po okončanju upisa kandidata prijavljenih u 1. upisnom roku. Sve informacije oko prijavljivanja i upisa možete pratiti na linku:

https://www.pmf.ni.ac.rs/vodic-za-upis/