14.09.2021

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Nikola Jovanović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Analiza odabranih markera glioblastoma" zakazana je za 27.09.2021. u 15.00 časova.

Mesto odbrane - Crvena sala

Kandidat: Nikola Jovanović, master biolog