01.11.2021

Drugi upisni rok na MAS 2021/2022. godine

Prirodno-matematički fakultet u Nišu upisuje u 2. upisnom roku u prvu godinu master akademskih studija školske 2021/2022. godine 108 studenata čije će se obrazovanje finansirati iz budžeta i 92 samofinansirajućih studenata za studijske programe i u broju kako sledi:

 

 Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

 Matematika

 20

 22

 Računarske nauke

 28

 17

 Fizika

 9

 10

 Hemija

 7

 4

 Primenjena hemija sa osnovama menadžmenta

 2

 4

 Biologija

 0

 5

 Ekologija i zaštita prirode

 16

 10

 Geografija

 11

 11

 Тurizam

 15

 9

 UКUPNO

 108

 92

 

Više o tome u prilogu.

2. konkursni rok upis na MAS-2021-22.