16.03.2022

Odluka o režimu nastavnog procesa na Fakultetu

  1. Od 4. aprila 2022. godine sve nastavne aktivnosti se sprovode neposredno u prostorijama Fakulteta.
  2. Zaposlenima i studentima se preporučuje nošenje zaštitnih maski tokom boravka u zatvorenom prostoru.
  3. Ova Odluka će biti menjana, odnosno dopunjavana u skladu sa naredbama/odlukama/uputstvima nadležnih državnih organa.

Odluka je u prilogu.

Odluka o režimu nastavnog procesa na Fakultetu