05.05.2022

Тradicionalno takmičenje u pisanju eseja Goi Peace Foundation

Ovogodišnja tema tradicionalnog međunarodnog takmičenja mladih u pisanju eseja koje organizuje Goi Peace Foundation je "Moje vrednosti".

Pravo učešća imaju kandidati uzrasta do 25 godina u dve starosne kategorije - deca (do 14 godina) i mladi (15-25 godina).

Кrajnji rok za slanje radova je 15. jun 2022. godine.

Više o tome na www.goipeace.or.jp i u prilogu.

International Essay Contest June 2022.
Takmičenje u pisanju eseja - poziv