20.05.2022

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Milica Nikolić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj Mg(II), Ca(II) i Cu(II) jona na formiranje i karakteristike proizvoda produžene autooksidacije odabranih fenolnih jedinjenja u baznim vodenim rastvorima" zakazana je za četvrtak 26.05.2022. u 14.00 časova.

Mesto odbrane: Svečana sala Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

Кandidat: Milica Nikolić, master hemičar

Članovi komisije:

  • dr Dragan M. Đorđević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, predsednik,
  • dr Nenad S Кrstić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, mentor, član,
  • dr Žarko Mitić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Кragujevcu, član.