15.06.2022

ISТRAŽIVAČКA PRAКSA ZA SТUDENТE OSNOVNIH, MASТER I DOКТORSКIH SТUDIJA

I ovog leta Matematički institut SANU organizuje  istraživačku praksu za studente osnovnih, master i doktorskih studija iz oblasti matematike, mehanike i računarskih nauka.  

 

Osnovni cilj Istraživačke prakse je uvođenje mladih u načni i mentorski rad. Jasno je da su za ovaj vid rada potrebni preduslovi dobrog predznanja, motivisanosti i tehničkih sposobnosti studenata, pa će MISANU izvršiti selekciju kandidata na osnovu: 

 

1. prijave, uspeha u dosadašnjem školovanju, biografije i motivacionog pisma 

studenata koji se prijavljuju za jedan ili više ponuđenih programa, 

 

2. intervjua i mišljenja mentora koji će voditi ponuđeni program koji je student odabrao. 

 

Posebno, za studente koji su stipendisti Ministarstva prosvete, nauke i 

tehnološkog razvoja za talentovane učenike i posebno uspešne studente, 

koji su već prepoznati kvalitetni kandidati za buduće istraživače u NIO u 

Srbiji, dovoljna je samo prijava za neki od ponuđenih programa da bi bili 

primljeni na Istraživačku praksu. 

Svi zainteresovani studenti mogu da se prijave tako što će popuniti prijavni 

obrazac do 25. juna 2022, koji se nalazi na linku: 

 

https://tinyurl.com/mr3vzfk4 

 

Student se može prijaviti na najviše dve teme, a na praksi može učestovati samo na jednoj.“

Studentske prakse MI SANU