13.09.2022

Кonačne rang liste za drugi upisni rok

Objavljene su konačne rang liste sa prijemnog ispita.

Informatika
Matematika
Fizika
Biologija
Geografija
Hemija