15.09.2022

Кonačne rang liste za treći upisni rok

Objavljene su konačne rang liste sa prijemnog ispita.

Matematika
Geografija
Biologija
Biologija - afirmativna mera
Hemija