27.09.2022

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Milica Branković

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj i primena preliminarnih skrining metoda za procenu sadržaja rezidualnih pesticida u jabukama tehnikama masene spektrometrije “ zakazana 05.10.2022. u 13 časova.

Mesto odbrane: PMF-Niš, Svečana sala PMF-a, ul. Višegradska 33.

Članovi komisije:

  1. dr Emilija Pecev Marinković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, predsednik,
  2. dr Sofija Rančić, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član,
  3. dr Darko Anđelković, docent Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, mentor,
  4. dr Ivana Кostić Кokić, naučni saradnik Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član,
  5. dr Кonstantin Ilijević, docent Hemijskog fakulteta u Beogradu, član.

Obaveštenje o odbrani doktorata
Zakazana odbrana