24.10.2022

PRODUŽEN ROК ZA UPIS NA VIŠE GODINE MASТER I DOКТORSКIH SТUDIJA ZA ŠКOLSКU 2022/23. GODINU

Za master akademske studije rok za upis je do 4. novembra 2022.

Za doktorske akademske studije rok za upis je do 18. novembra 2022.

Potrebna dokumentacija za upis:

  •     2 popunjenam ŠV-obrasca ( https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Pdf/G202224061.pdf )  
  •     Popunjena lista predmeta (liste dostupne na stranicama departmana i u Službi za nastavu i studentska pitanja),
  •     1.000,00 din uplata na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 na ime upisa školske godine (poziv na broj 2),
  •     300,00 din uplata na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 na ime osiguranja (poziv na broj 715),
  •     Popunjen i od strane studenta potpisan ugovor za samofinansirajuće studente u 3 (tri) primerka (preuzima se u Službi za nastavu i  studentska pitanja),
  •     Uplata prve rate školarine po Ugovoru,
  •     Potvrda iz laboratorije za studente Departmana za hemiju.

 

Prodekan za nastavu

prof. dr. Тatjana Anđelković