26.10.2022

Кonačne rang liste - upis na master studije 2022/2023

Objavljene su konačne rang liste za upis na master studije za školsku 2022/2023 godinu.
Кonačne rang liste možete preuzeti na -> ovoj stranici. <-