17.01.2023

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Slobodan Ćirić

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj i validacija nove analitičke metode za pripremu uzoraka vode za kvantifikaciju policikličnih aromatičnih ugljovodonika primenom gasne hromatografije - masene spektometrije“ zakazana 24.01.2023. u 12 časova.

Mesto odbrane: PMF-Niš, Svečana sala, ul. Višegradska 33.

Кomisija za ocenu i odbranu:

  1. dr Vesna Stankov Jovanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, mentor, član,
  2. dr Violeta Mitić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, predsednik,
  3. dr Gordana Stojanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član,
  4. dr Aleksandar Bojić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član,
  5. dr Aleksandar Lolić, vanredni profesor Hemijskog fakulteta univerziteta u Beogradu, član.