20.01.2023

Poziv radi uručenja diplome

Svakog radnog dana od 11:00 - 13:00, studenti koji su završili osnovne akademske i master akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, moći će preuzeti svoju diplomu u Službi za nastavu i studentska pitanja, kancelarija br. 16, u ul. Višegradskoj 33.

NAPOMENA: Ovo obaveštenje se odnosi samo na studente koji su izvršili uplatu prema Univerzitetu za izdavanje diplome i dostavili uplatnice Službi za nastavu i studentska pitanja za mart i septembar 2022.godine.