07.03.2023

Кonkurs za finansiranu mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja Erazmus + КA131

Obaveštavamo Vas da je Univerzitet u Nišu, u okviru projekata mobilnosti Erazmus+ КA131, objavio konkurs za finansiranu mobilnost nastavnika i nenastavnog osoblja na visokoškolskim institucijama zemalja EU i trećih zemalja koje ravnopravno učestvuju u Programu. Кonkurs je objavljen na web stranici Univerziteta, a rok za prijavu je 7. april 2023. godine.