17.03.2023

Кonkurs za upis dva studenta u prvu godinu doktorskih akademskih studija

Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu objavljuje konkurs za upis dva studenta u prvu godinu doktorskih akademskih studija - Biologija na departmanu za biologiju i ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu za školsku 2022/2023. godinu.

Za više detalja, kliknite ovde.

Odluka