14.04.2023

Nastup pevačkog društva Prirodno-matematičkog fakulteta "Ramonda serbica"

Pevačko društvo Prirodno-matematičkog fakulteta "Ramonda serbica" će nastupati na Vaskršnjem koncertu u Leskovcu u Svečanoj sali grada Leskovca 17.04.2023. u 20 časova.