24.04.2023

"10th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discovery and Development" i "6th World Conference on ADMET and DMP"

Konferencije "10th World Conference on Physico Chemical Methods in Drug Discovery and Developmen"t i "6th World Conference on ADMET and DMP" koje će istovremeno biti održane u okviru jubilarnog 10. skupa Međunarodne asocijacije fiziko-hemičara (International Association of Physical Chemists – IAPC). Кonferencije će biti održane u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu u periodu 4-6. septembar 2023. godine u organizaciji IAPC-a i Univerziteta u Beogradu – Hemijskog fakulteta.

Letnja škola pod nazivom 6th EuropeanSummer School on Drug Development u trajanju od dva dana (2-3. septembar 2023), a namenjena prvenstveno studentima i mladim istraživačima, ali od koristi svima koji su zainteresovani za oblast, biće održana na Univerzitetu u Beogradu – Hemijskom fakultetu kao uvod i teorijska osnova za konferenciju.

Detaljne informacije o konferencijama i letnjoj školi dostupne su na internet stranici: https://www.iapchem.org/index.php/iapc-10-home

Кonferencije okupljaju naučnike i istraživače sa univerziteta i iz farmaceutskih kompanija iz svih delova sveta u cilju prezentacije originalnih naučnih istraživanja, razmene iskustava i diskusije o novim izazovima u dizajnu i razvoju lekova. Na konferencijama će biti prikazana najnovija dostignuća u razvoju i primeni fizičko-hemijskih metoda značajnih za proces dizajna i razvoja lekova. Neki od vodećih svetskih eksperata iz oblasti potvrdili su dolazak u Beograd.

Za učesnike iz Srbije obezbeđene su niže kotizacije (potrebno je direktno se obratiti nekom od članova lokalnog organizacionog tima ili na zvaničnu e-mail adresu konferencije
iapc-10@iapchem.org).