09.05.2023

Pripremno-konsultativna nastava za prijemni ispit iz biologije

Departman za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, organizuje pripremno-konsultativnu nastavu za prijemni ispit iz biologije za sve zainteresovane, koja će se održati 20.05.2023. i 21.05.2023. godine na PMF-u sa početkom u 12 časova.