06.06.2023

Prof. dr Dejan Stojković u poseti Nišu

Prof. dr Dejan Stojković (Departman za fiziku, Univerzitet u Bafalu, Njujork, SAD) posetiće SEENEТ-MТP kancelariju u Nišu 7. juna 2023. godine.

Pored konsultacija i istraživačkih aktivnosti tokom svog boravka, prof. Stojković će održati predavanje

Maksimalna temperatura u termodinamičkom sistemu i Poenkareovo vreme rekurencije

u 13:00 časova u sali br. 100.

Ova poseta je deo SEENEТ-MТP programa i delimično podržana od strane SEENEТ-MТP centra, Centra za teorijsku fiziku i Кatedre za teorijsku fiziku i primenu – Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu."

https://fizika.pmf.ni.ac.rs/prof-dr-dejan-stojkovic-u-poseti-nisu/