27.06.2023

Javni poziv za dostavljanje ponuda za prodaju papira, papirnog i kartonskog otpada putem dostavljanja zatvorenih ponuda

PREDMEТ PONUDE

Predmet ovog javnog poziva je prodaja prodaja papira, papirnog i kartonskog otpada datih u tehničkoj specifikaciji.

Papir, papirni i kartonski otpad se nalaze u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta u prostoriji galerije na 1 spratu, ulica Višegradska 33, Niš.

Obaveza kupca je da papir, papirni i kartonski otpad preuzme i transportuje uz angažovanje svoje radne snage i mehanizacije sa mesta gde se nalazi i izmeri u prisustvu ovlašćenog lica prodavca, uništi dokumentaciju i izda potvrdu o uništenju za dokumentaciju koja će biti uništena. Тroškove preuzimanja i transporta snosi kupac.

Razgledanje papirnog otpada može se izvršiti svakog dana od dana objavljivanja oglasa odnosno od 27.06.2023. do 30.06.2023. svakog dana od 9 do 14 časova, na adresi Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Ul. Višegradska br. 33, Niš.

 

NAČIN PRODAJE I DOSТAVLjANjA PONUDA

Prodaja se vrši putem dostavljanja ponuda, a izbor najpovoljnije ponude izvršiće se primenom kriterijumu NAJVIŠA PONUĐENA CENA.

 

Više detalja u prilogu.

Javni poziv za otkup papirnog i kartonskog otpada