07.07.2023

Dodatni termin prvog konkursnog roka

PMF u prvu godinu studija školske 2023/2024. godine, studente u sledećem broju:

 Studijski program Broj studenata na budžetu
Matematika 44
Fizika 28
Hemija 28
Biologija 36
Geografija 41
UКUPNO 177

U okviru broja od 177 raspoloživih budžetskih mesta, a u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije, na teret budžeta izvršiće se upis najviše 9 kandidata u okviru Programa afirmativnih mera upisa i to:

  1. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine;
  2. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit u okviru Programa afirmativne mere upisa studenata sa invaliditetom;
  3. najviše 3 kandidata koja su položila prijemni ispit, a državljani su Republike Srbije koji su završili srednju školu u inostranstvu.