23.08.2023

Obaveštenje o odbrani doktorske disertacije - Mirjana Stojanović

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Lokalizovane strukture u nelinearnim fotonskim rešetkama s ravnim energetskim zonama u linearnom režimu“ zakazana 24.08.2023. u 13 časova.

Mesto odbrane: PMF-Niš, Amfiteatar, ul. Višegradska 33.

Кomisija za ocenu i odbranu:

  1. dr Milutin Stepić, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu, predsednik
  2. dr Aleksandra Maluckov, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke "Vinča", Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu, član
  3. dr Ljiljana Stevanović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Niš, član,
  4. dr Ana Mančić redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Niš, mentor, član