29.09.2023

UPIS ŠКOLSКE 2023/2024

Upis školske 2023/2024 godine počinje 09.10.2023. godine po dole utvrđenom rasporedu:

OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE

 •  Ponedeljak 09.10.2023. od 1000 do 1300 – studenti koji upisuju 2. (drugu) godinu,
 •  Sreda 11.10.2023. od 1000 do 1300 – studenti koji upisuju 3. (treću) godinu,
 •  Petak 13.10.2023. od 1000 do 1300 – studenti koji upisuju 4. (četvrtu) godinu,
 •  Ponedeljak 16.10.2023. od 1000 do 1300 – studenti koji upisuju 5. (petu) godinu,
 •  Sreda 18.10.2023. od 1000 do 1300 – studenti koji upisuju 6. (šestu) godinu,
 •  Petak 20.10.2023. od 1000 do 1300 – ostali studenti.

MASТER AКADEMSКE SТUDIJE

 •  Ponedeljak 23.10.2023. od 1000 do 1300 - SVI studenti
 •  Sreda 25.10.2023. od 1000 do 1300 - SVI studenti

DOКТORSКE AКADEMSКE SТUDIJE

 •  Utorak 10.10.2023. od 1000 do 1300 - SVI studenti ,
 •  Četvrtak 12.10.2023. od 1000 do 1300- SVI studenti,
 •  Utorak 17.10.2023. od 1000 do 1300- SVI studenti,
 •  Četvrtak 19.10.2023. od 1000 do 1300- SVI studenti

Potrebna dokumentacija za upis:

 •  Indeks, · 2 popunjena ŠV-obrasca (https://publikacije.stat.gov.rs/G2023/Pdf/G202324071.pdf) · Popunjena lista predmeta (liste dostupne na stranicama departmana i u pisarnici ),
 •  1.000,00 din uplata na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 na ime upisa školske godine (poziv na broj 2),
 •  300,00 din uplata na žiro račun Fakulteta 840-1789666-80 na ime osiguranja (poziv na broj 715),
 •  Popunjen i od strane studenta potpisan ugovor za samofinansirajuće studente u 3 (tri) primerka (preuzima se u Službi za nastavu i studentska pitanja),
 •  Plaćena prva rata školarine po Ugovoru i
 •  Potvrda iz laboratorije za studente Departman za hemiju.