28.09.2023

OBAVEŠТENjE O OКТOBARSКOM ISPIТNOM ROКU ZA SТUDENТE PO ČEТVOROGODIŠNjIM („SТARIM“) SТUDIJSКIM PROGRAMIMA

Nastavno-naučno veće Prirodno-matematičkog fakulteta je na sednici održanoj 27.09.2023. donelo odluku o terminu realizacije Oktobarskog ispitnog roka za studente po četvorogodišnjim studijskim programima.

Prijava ispita je 2.10.2023. – 3.10.2023.

Ispitni rok je 4.10.2023. – 11.10.2023.

Dokument