17.11.2023

DAN SТUDENТSКIH PRAКSI

Pozivamo sve studente i nastavnike Prirodno-matematičkog fakulteta da prisustvuju manifestaciji DAN SТUDENТSКIH PRAКSI, koja će se po prvi put organizovati na Fakultetu.

Manifestacija će biti održana u petak, 24. novembra 2023. godine u 12 časova u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, a zatim i u holu ispred amfiteatra gde će biti organizovana prezentacija studentskih praksi koje su realizovane u školskoj 2022/23. godini.

Pozivamo sve studente i mentore koji su u toku školske 2022/23. godine realizovali studentsku praksu, studente i nastavnike koji će u narednoj školskoj godini realizovati studentsku praksu, kao i i predstavnike ustanova koji su bili spremni da doprinesu realizaciji studentskih praksi, da prisustvuju manifestaciji.

Тokom Dana studentskih praksi studenti će prezentovati svoje iskustvo u radu sa ustanovom, a studentima koji će u toku 2023/24. godine realizovati studentsku praksu u nekoj od ustanova, ova manifestacija će olakšati izbor ustanove u kojoj bi želeli da steknu svoja prva profesionalna iskustva u struci za koju se školuju.

Posebni gosti manifestacije su ustanove sa kojima Fakultet ima uspešnu poslovno-tehničku saradnju i koje su bile spremne da doprinesu realizaciji studentskih praksi, a koje će moći da prezentuju svoje mogućnosti u daljem angažovanju studenata Fakulteta u svojim poslovnim aktivnostima.

Organizacioni odbor DANA SТUDENТSКIH PRAКSI

dr Marina Jušković, dr Slaviša Stamenković, dr Ranko Dragović, dr Marija Bratić, dr Aleksandra Кapešić, dr Miodrag Đorđević, dr Vesna Veličković, dr Ivan Stanković, dr Ljubiša Nešić, dr Ljiljana Кostić, dr Тatjana Anđelković, dr Aleksandra Zarubica, dr Jelena Mitrović