30.01.2024

Svetosavska nagrada za 2023. godinu Ministarstvo prosvete Republike Srbije je dodelilo dr Natali Stojiljković

Na predlog Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, dobitnik pojedinačne Svetosavske nagrade za 2023. godinu je dr Natali Stojiljković, šef sektora za razvoj Loreal – Pariz, Francuska. Gospođa Stojiljković, bivši student PMF-a u Nišu sa Departmana za hemiju, 15 godina aktivno sarađuje sa Univerzitetom u Nišu. Nagrada joj je dodeljena za izuzetan doprinos razvoju obrazovanja u Srbiji.

Francusko-srpsku školu masene spektrometrije u Nišu osnovala je sa kolegama prof. dr Žan-Кlod Тabeom i dr Anom Varnet, kao i nevladinu organizaciju AQUALEER u Parizu, sa predstavništvom u Srbiji, u cilju promovisanja razmene naučnika, istraživača i nastavnika između Francuske i Srbije. Do sada je Školu završilo preko 700 učesnika iz celog regiona.

Celokupno petnaestogodišnje angažovanje dr Natali Stojiljković je bazirano na njenom dobrovoljnom, volonterskom radu.