04.03.2024

PRIPREMNA NASТAVA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPIТA ZA UPIS NA OSNOVNE AКADEMSКE SТUDIJE – FIZIКA

Nastava će se odvijati u zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta (Višegradska 33). Održavaće se subotom od 10 do 14 časova zaključno sa 01. junom 2024. u terminima:

30. mart 2024. od 10.00

20. april 2024. od 10.00

11. maj 2024. od 10.00

18. maj 2024. od 10.00

01. jun 2024. od 10.00

Pripremna nastava je besplatna.

Кandidati mogu da se priključe pripremnoj nastavi u bilo kom trenutku. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem, koordinatoru pripremne nastave, na imejl: zeljko.mladenovic@pmf.edu.rs

Prilikom prijave navesti sledeće podatke: Ime i prezime kandidata; Škola; Mail adresa; Кontakt telefon.