15.03.2024

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na Osnovne akademske studije – studijski program Računarske nauke, predmet Informatika

Nedelja

Тema

Broj časova

Datum

Predavač

1

Osnovno o računarima

2

30.03.2024.

Vukašin Stanojević

Osnovno o WWW – u

2

Aleksandar Trokicić

2

Pamćenje podataka na računaru

2

06.04.2024.

Ivana Micić

Zorana Jančić

Osnovi programiranja

2

3

Osnovi programiranja

4

13.04.2024.

Jelena Matejić

4

Osnovi programiranja

4

20.04.2024.

Jelena Pejić

5

Osnovni algoritmi

4

11.05.2024.

Ivan Stanković

6

Osnovni algoritmi

4

18.05.2024.

Milan Bašić

Pripremna nastava će se držati u terminima datim u tabeli, sa početkom u 10h, svake navedene subote u prostoriji broj 210 (na drugom spratu). Pripremna nastava je besplatna.

Molimo sve zainteresovane da se prijave na email ivan.stankovic@pmf.edu.rs .