10.04.2024

Obaveštenje o prijavi ispita za polaganje

Ispite koji su vezani za izradu završnih radova, studentsku praksu, kao i ispite iz oblasti studijskog/naučnog istraživačkog rada (odnosi se na vežeću i na prethodne akreditacije), studenti mogu da prijave za polaganje i van termina definisanih Кalendarom izvođenja nastave i ispita, bez plaćanja naknade. Ovo pravo imaju studenti svih nivoa studija.

Studenti Departmana za računarske nauke prijavu ispita za predmet: Stručna/pedagoška praksa, na osnovnim akademskim studijama u obavezi su da prijave u definisanim terminima za prijavu ispita.

Obeveštenje o prijavi ispita za polaganje