12.06.2024

NAGRADE NA 66. DRŽAVNOM ТAКMIČENjU ТALENТOVANIH UČENIКA

Naša misija je da inspirišemo i podstičemo nove generacije da se zainteresuju za nauku i istraživanje, jer verujemo da su mladi ključ za budućnost punu otkrića i inovacija. Svaki uspeh naših učenika dokazuje da je podrška i ulaganje u obrazovanje najveći poklon koji možemo dati zajednici. Zato smo izuzetno ponosni što možemo objaviti da su polaznici prve Škole prirodno-matematičkih nauka (ŠPMN) postigli izuzetne rezultate na 66. Državnim takmičenjima talentovanih učenika osnovnih i srednjih škola po naučnim disciplinama održanim u Pančevu i Čačku. Sedam srednjoškolaca i jedna učenica osnovne škole postigli su fantastičan rezultat i osvojili neko od prva tri mesta na državnom nivou takmičenja. Srednjoškolci koji su osvojili nagrade istovremeno su obezbedili upis na Prirodno-matematički fakultet Niš u disciplini u kojoj su se takmičili bez polaganja prijemnog ispita.

Podsetimo, u saradnji sa Regionalnim centrom za talente iz Niša, zaposleni na Prirodno-matematičkom fakultetu su sa velikim uspehom realizovali prvu Školu prirodno-matematičkih nauka u školskoj 2023/24. godini. Učenici su, u saradnji sa svojim mentorima, nastavnicima, saradnicima i istraživačima sa fakulteta, radili na naučno-istraživačkim radovima koji su bili predstavljeni na 66. Regionalnom takmičenju talentovanih učenika osnovnih i srednjih škola po nastavnim predmetima, iz oblasti fizike, tehnike i tehnologije (10), matematike (3), hemije (4), računarskih nauka

(1) i biologije (4). Najbolji radovi su polaznicima obezbedili plasman na državni nivo takmičenja.

Ponosni smo na naše polaznike koji svojim radom i trudom dokazuju važnost nauke i istraživanja. Njihovi uspesi su odraz naše posvećenosti i ulaganja u nove generacije koje će nastaviti da šire granice znanja i razvijaju naučnu misao.

Nadamo se uspešnoj daljoj saradnji i želimo učenicima svetlu budućnost u oblasti nauke. Njihov uspeh je naša najveća nagrada i podstrek za dalji rad.

U nastavku je spisak učenika i radova sa kojima su ostvarili zavidne rezultate:

Matematika

 

  1. nagrada - Anja Stanković, 7. razred, OŠ "Vožd Кarađorđe" Niš, naslov rada: "Тeorija igara-zatvorenikova dilema"

Mentor: Aleksandra Petrović

 

  1. nagrada - Neda Živanović, 3. razred, gimn. "Svetozar Marković" Niš, naslov rada: "Кvadratni ostaci"

Mentor: prof. dr Milica Кolundžija

 

Informatika

 

  1. nagrada - Тeodora Obradović, gimn. "Bora Stanković" Niš, naslov rada: "Praktična primena struktura podataka"

Mentor: Jelena Matejić

 

Hemija

 

2. nagrada - Dimitrije Кuzmanović, 1. razred, gimn. "Bora Stanković" Niš, naslov rada: "UV-VIS spektrofotometrijska metoda za određivanje sadržaja prolina u medu"

Mentor: dr Biljana Arsić

 

Zaštita životne sredine

 

2. nagrada - Petar Milovanović, 2. razred, gimn. "Svetozar Marković" Niš, naslov rada: "Uticaj teških metala iz procednih voda sa divljih deponija na okolno zemljište i vegetaciju"

Mentori: dr Dimitrija Savić Zdravković, Dragana Ašćerić

 

Biologija

 

1. nagrada - Jelena Ćirić, 2. razred, gimn. "Bora Stanković" Niš, naslov rada: "Bihevioralna analiza-ponašanje larvi vodenih insekata u prisustvu mikroplastike"

Mentori: dr Dimitrija Savić Zdravković, Melita Mustafić

 

1. nagrada - Jovan Zdravković, 4. razred, gimn. "Bora Stanković" Niš, naslov rada "Ispitivanje citotoksičnosti i genotoksičnosti dekokta cikorije (Cichorium intybus L.)"

Mentori: Višnja Madić, Aleksandra Petrović

 

Geografija

3. nagrada - Nikola Lilić, 2. razred, gimn. "Bora Stanković" Niš, naslov rada: "Uticaj odliva mozgova na socijalnu komponentu održivog razvoja lokalne sredine "

Mentor: doc. dr Jelena Živković.

 

Nastavimo da podržavamo naše mlade naučnike i njihove napore da kroz nauku otkrivaju nove svetove i stvaraju bolju budućnost za sve nas.

Тim ŠPMN