18.06.2024

Obaveštenje o odbrani doktorata - Hranislav Stanković

Odbrana urađene doktorske disertacije pod naslovom "Subnormal operators: A multivariable operator theory perspective “ zakazana 04.07.2024. u 11 časova.

Mesto odbrane: PMF-Niš, Svečana sala, ul. Višegradska 33.

Кomisija za ocenu i odbranu:

  1. dr Dragana Cvetković-Ilić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, predsednik
  2. dr Vladimir Rakočević, redovni profesor, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član
  3. dr Slađana Marinković, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu, član
  4. dr Vladimir Pavlović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član
  5. dr Jovana Nikolov Radenković, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, član