kabinet 409

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (G115) Geografija naselja, vežbe, grupa2 Geografija 2014 Milena Gocić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:30-10:00 (G223) Metodologija naučno-istraživačkog rada, vežbe Geografija 2014Dr Mrđan Đokić
10:30-12:00 (G143) Nacionalna klimatologija, predavanja Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać
12:00-13:30 (G143) Nacionalna klimatologija, vežbe Geografija 2014Dr Nataša Martić-Bursać
Zimski semestarZauzetost prostorija