laboratorija 010

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-12:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, vežbe Fizika 2021Dr Danilo Delibašić

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (10.FIZ06) Тermodinamika i molekularna fizika, predavanja Fizika 2021Dr Suzana Stamenković
10:15-12:00 (10.FIZ16) Optika, predavanja Fizika 2021Dr Saša Gocić
16:15-18:00 (10.FMA31 ) Nuklearna medicinska fizika, predavanja Fizika 2021Dr Vesna Manić
18:15-19:00 (10.FMA31 ) Nuklearna medicinska fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2021Dr Vesna Manić

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-17:00 (10.FIZM2) Matematika 2, predavanja Fizika 2021Dr Jovana Nikolov Radenković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:15-11:00 (10.FIZ16) Optika, predavanja Fizika 2021Dr Saša Gocić
12:15-13:00 (F-115) Nuklearna fizika, laboratorijske vežbe Fizika 2014Dr Danilo Delibašić
15:15-18:00 (10.FIZM2) Matematika 2, vežbe Fizika 2021 Jovan Rajković
Zimski semestarZauzetost prostorija