laboratorija FF-106

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:30 (H-130-B) Кorozija i zaštita metala, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Jelena Mitrović
09:30-11:00 (H-130-B) Кorozija i zaštita metala, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2014Dr Jelena Mitrović
11:00-13:00 (H-132-B) Molekulski spektri, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014Dr Emilija Pecev-Marinković
13:00-14:45 (H-128-B) Hemodinamika zagađujućih supstanci, laboratorijske vežbe Hemija 2014Dr Тatjana Anđelković
16:00-17:00 (XX.H122C) Metode odvajanja u hemiji 1 , laboratorijske vežbe Hemija 2021 Stefan Petrović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
14:15-15:00 (10.FIZH1) Hemija, laboratorijske vežbe Fizika 2021 Stefan Petrović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-09:45 ( XX.H209C) Primena savremenih instrumentalnih metoda u analitičkoj hemiji, laboratorijske vežbe HemijaDr Jelena Mrmošanin
10:00-12:00 ( XX.H250C) Viši kurs fizičke hemije, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Milan Mitić
10:00-12:00 ( XX.H208C) Viši kurs fizičke hemije, laboratorijske vežbe HemijaDr Milan Mitić
12:15-14:00 (XX.H265C) Hemija vode i zemljišta, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Nena Velinov

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:00-15:00 (XX.H116C) Fizička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2021 Denis Mitov
14:15-15:00 (XX.H267C) Hemija i tehnologija materijala, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Aleksandra Zarubica
15:00-17:00 (XX.H116C) Fizička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa2 Hemija 2021 Denis Mitov
17:00-19:00 (XX.H116C) Fizička hemija 2, laboratorijske vežbe, grupa3 Hemija 2021 Denis Mitov

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:30-15:00 (H-134-B) Osnove tehnologije materijala, laboratorijske vežbe, grupa1 Hemija 2014 Кatarina Stepić
14:15-15:00 (XX.H256C ) Analitička hemija životne sredine, vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Sofija Rančić
15:15-16:00 (XX.H256C ) Analitička hemija životne sredine, laboratorijske vežbe Primenjena hemija sa osnovama menadžmentaDr Sofija Rančić
Zimski semestarZauzetost prostorija