kabinet 206

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-12:30 (M2.M1209) Parcijalne diferencijalne jednačine , predavanja Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
12:30-14:00 (M2.M1209) Parcijalne diferencijalne jednačine , vežbe Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
12:15-15:00 (20.IMI36) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija u robotici, predavanja Računarske nauke 2021Dr Branimir Тodorović
12:15-15:00 (20.IMI36) Mašinsko učenje i veštačka inteligencija u robotici, predavanja Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Branimir Тodorović
Zimski semestarZauzetost prostorija