učionica 210

Raspored časova za letnji semestar, školska 2022/2023 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:30-13:00 (MA.M1015) Matermatička analiza 4, vežbe Matematika 2021Dr Кatarina Đorđević
13:15-16:00 (20.IMMU21) Veštačke neuronske mreže, vežbe Veštačka inteligencija i mašinsko učenje Vukašin Stanojević
16:00-17:30 (20.IOI03) Arhitektura i organizacija računara, predavanja Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (MA.M1017) Uvod u verovatnoću, predavanja Matematika 2021Dr Miljana Jovanović
11:30-13:00 (M2.M1319) Elementi finansijske matematike, vežbe Matematika 2021 Aleksandra Petrović
13:15-15:45 (20.IO22) Diskretne strukture 2, vežbe, grupa1 Računarske nauke 2021 Predrag Milošević
15:45-18:15 (20.IO22) Diskretne strukture 2, vežbe, grupa2 Računarske nauke 2021 Predrag Milošević
18:15-20:45 (20.IO22) Diskretne strukture 2, vežbe, grupa3 Računarske nauke 2021 Predrag Milošević

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (20.IMI23) Funkcionalno programiranje, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2021Dr Ivan Stanimirović
11:15-12:00 (M2.M1405) Numeričke aproksimacije i kvadraturne formule, predavanja Matematika 2021Dr Nebojša Dinčić
14:15-15:00 (M2.M1123) Кombinatorika, vežbe Matematika 2021 Marija Cvetković
15:45-18:15 (O-02) Pedagogija, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Jelena Petrović
15:45-17:15 (20.GOPEDA) Pedagogija, predavanja Geografija 2021Dr Jelena Petrović
15:45-18:15 (O-01) Pedagogija, predavanja Računarske nauke 2014Dr Jelena Petrović
17:30-19:00 (20.GOPEDA) Pedagogija, vežbe Geografija 2021Dr Jelena Petrović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
09:30-11:00 (M2.M1207) Analiza vremenskih nizova, vežbe, grupa1 Matematika 2021 Milena Stojanović
11:15-13:45 (M2.M1208) Aktuarska matematika, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Marija Milošević
14:00-16:45 (M2.M1109) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
14:00-16:45 (M2.M1109) Parcijalne diferencijalne jednačine, predavanja Matematika 2021Dr Jelena Manojlović
17:00-18:30 (M2.M1109) Parcijalne diferencijalne jednačine, vežbe, grupa1 Matematika 2021Dr Jelena Milošević
17:00-18:30 (M2.M1109) Parcijalne diferencijalne jednačine, vežbe Matematika 2021Dr Jelena Milošević

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:15-13:00 (IO-I43) Matematička statistika, predavanja Računarske nauke 2014Dr Aleksandar Nastić
13:15-15:00 (20.IMI15) Napredni kurs iz računarskih arhitektura, predavanja Računarske nauke 2021Dr Predrag Кrtolica

subota

Vreme Predmet Studijski program Predavač
13:15-16:00 (20.IMMU21) Veštačke neuronske mreže, predavanja Veštačka inteligencija i mašinsko učenjeDr Branimir Тodorović
Zimski semestarZauzetost prostorija