sala 100

Raspored časova za letnji semestar, školska 2019/2020 godina


ponedeljak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (BIO106) Organska hemija, predavanja Biologija 2014Dr Snežana Jovanović
10:00-11:30 (G122) Geografija Srbije II, predavanja Geografija 2014Dr Aleksandar Radivojević
14:15-16:00 (G121) Regionalna geografija II, predavanja Geografija 2014Dr Aleksandar Radivojević
16:15-18:00 (H-135-B) Prehrambena organska hemija, predavanja Hemija 2014Dr Snežana Jovanović

utorak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:00-10:30 (M108) Analitička geometrija, predavanja Matematika 2014Dr Ljubica Velimirović
08:00-09:45 (IO-I12) Analitička geometrija, predavanja Računarske nauke 2014Dr Ljubica Velimirović
10:30-12:00 (BIO304) Osnovi ekologije biljaka, predavanja Biologija 2014Dr Vladimir Ranđelović
14:15-16:00 (G281) Ljudski resursi u turizmu, predavanja Тurizam 2014Dr Jelena Petrović
16:15-18:00 (G255) Ekonomika turizma, predavanja Тurizam 2014Dr Jelena Petrović
18:15-20:00 (G255) Ekonomika turizma, vežbe, grupa1 Тurizam 2014Dr Jelena Petrović

sreda

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-11:00 (M207) Uvod u verovatnoću, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Miljana Jovanović
11:00-11:45 (H-104-B) Eksperimentalna organska hemija, predavanja Hemija 2014Dr Aleksandra Đorđević
14:15-17:00 (M305) Uvod u diferencijalne jednačine, predavanja, grupa1 Matematika 2014Dr Jelena Manojlović
17:15-19:00 (IM-RS-I56) Paralelno i distribuirano mašinsko učenje, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Branimir Тodorović
17:15-19:00 (IM-UI-I55) Paralelno i distribuirano mašinsko učenje, predavanja, grupa1 Računarske nauke 2014Dr Branimir Тodorović

četvrtak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (F-123) Fizika životne sredine, predavanja Fizika 2014Dr Ljubiša Nešić
08:15-10:00 (BIOI22) Fizika životne sredine, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Ljubiša Nešić
10:00-11:30 (BIODI292 ) Osnovi genetskog inženjerstva, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Mitrović
14:15-16:00 (BIO305) Osnovi ekologije životinja, predavanja Biologija 2014Dr Ana Savić
16:15-19:00 (BIO206) Sistematika i filogenija biljaka, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Bojan Zlatković

petak

Vreme Predmet Studijski program Predavač
08:15-10:00 (BIODI22) Humana genetika, predavanja, grupa1 Biologija 2014Dr Vladimir Cvetković
10:00-11:30 (BIO306) Molekularna biologija, predavanja Biologija 2014Dr Тatjana Mitrović
14:00-15:30 (BIO109) Zoologija beskičmenjaka 2, predavanja Biologija 2014Dr Vladimir Žikić
16:00-18:30 (G107) Informatika, predavanja Geografija 2014Dr Milan Bašić

subota

Vreme Predmet Studijski program Predavač
10:00-12:00 (O-01-1) Psihologija dece i adolescenata, predavanja Matematika 2014Dr Jelisaveta Тodorović
10:00-12:00 (BIODI37) Psihologija dece i adolescenata, predavanja Biologija 2014Dr Jelisaveta Тodorović
10:00-12:00 (IM-RS-I61) Psihologija dece i adolescenata, predavanja Računarske nauke 2014Dr Jelisaveta Тodorović
10:00-12:00 (IM-UI-I61) Psihologija dece i adolescenata, predavanja Računarske nauke 2014Dr Jelisaveta Тodorović
12:00-14:00 (O-01-1) Psihologija dece i adolescenata, vežbe Matematika 2014Dr Jelisaveta Тodorović
12:00-14:00 (BIODI37) Psihologija dece i adolescenata, vežbe Biologija 2014Dr Jelisaveta Тodorović
12:00-14:00 (IM-RS-I61) Psihologija dece i adolescenata, vežbe Računarske nauke 2014Dr Jelisaveta Тodorović
12:00-14:00 (IM-UI-I61) Psihologija dece i adolescenata, vežbe Računarske nauke 2014Dr Jelisaveta Тodorović
Zimski semestarZauzetost prostorija